COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI 3KWH

Giá tham khảo : 48,000,000

Tiết kiệm được từ 320 đến 380 KWh mỗi tháng

GIá trên là giá tham khảo vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI 5kwp

Giá tham khảo: 75.000.000 VNĐ

Tiết kiệm được từ 650kw đến 750kw mỗi tháng.

Giá trên là giá tham khảo vì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI 8kwp

Giá tham khảo: 120.000.000 VNĐ

Tiết kiệm được từ 900kw đến 1200 kw mỗi tháng.

Giá trên là giá tham khảo vì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác

COMBO ĐIỆN MẶT TRỜI 10 kwp

Giá tham khảo: 150.000.000 VNĐ

Tiết kiệm được từ 1200kw đến1400kw mỗi tháng.

Giá trên là giá tham khảo vì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác